آموزش کامل دستور rar

آموزش دستور rar برای فشرده سازی فایلها و اکسترکت نمودن فایلهای فشرده

نرم افزار Winrar یکی از محبوب ترین برنامه های فشرده سازی در سیستم عامل ویندوز میباشد که جدا از داشتن یک محیط گرافیکی ساده برای کاربران مبتدی ویندوز، دارای یک دستور قدرتمند برای کاربران حرفه ای خط فرمان ویندوز نیز میباشد که با استفاده از آن دیگر نیازی به استفاده از محیط گرافیکی برنامه Winrar نیست. در این آموزش قصد دارم شما را با فرایند فشرده سازی (Compression) فایلها، یا از حالت فشرده خارج نمودن (Decompression) فایلهای zip و rar با استفاده از دستور rar آشنا کنم.

نکته: همانطور که میدانید برنامه Winrar در آدرس C:\Program Files\Winrar\ قرار دارد و به صورت پیشفرض ویندوز نمیتواند مسیر دستور rar را پیدا کند. برای اینکه بتوانید بدون وارد شدن به پوشه Winrar برنامه rar را اجرا کنید باید آدرس مسیر نصبی برنامه Winrar را به متغیر محیطی Path در ویندوز اضافه کنید. در غیر این صورت با خطای زیر مواجه خواهید شد:

‘rar’ is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

برای اضافه نمودن آدرس برنامه Winrar به متغیر Path ابتدا CMD را به صورت Run as Administrator اجرا کنید سپس دستور زیر را در آن وارد کنید:

Setx /m PATH %PATH%;"C:\Program Files\Winrar\"

قاعده کلی برای استفاده از دستور RAR

به طور کلی برای استفاده از دستور rar ابتدا باید خود دستور rar را وارد کنید سپس یکی از زیر دستورات (Sub Commands) آنرا وارد کنید و پس از آن سویچهای (Switchs) مربوط به Sub Command را وارد کنید و سپس نام آرشیو را وارد کنید و در آخر فهرست فایلها یا مسیر Extract فایلها را مشخص کنید:

rar <sub command> -<switch 1> -<switch N> <archive> <files...> <@listfiles...> <path_to_extract\>

فهرست زیر دستورات قابل استفاده در دستور rar

ساخت یک فایل آرشیو جدید a
اضافه نمودن دیدگاه به یک فایل آرشیو c
تغییر پارامترهای یک فایل آرشیو ch
نوشتن دیدگاه آرشیو در فایل cw
حذف فایلهای یک آرشیو d
خارج نمودن فایلهای یک آرشیو بدون مسیر آن e
تازه سازی فایلهای یک آرشیو f
پیدا نمودن یک رشته در آرشیو i = string
قفل نمودن یک فایل آرشیو k
فهرست گیری از محتویات یک فایل آرشیو l
انتقال فایل به آرشیو (move) m
پرینت گرفتن از فایل در خروجی p
تعمیر یک فایل آرشیو r
دوباره سازی ساختار بخشهای گمشده rc
تغییر نام یک فایل آرشیو rn
اضافه نمودن Recovery Record rr
ساخت Recovery Voluems rv
تبدیل آرشیو از یا به SFX s name –
بررسی فایل آرشیو t
بروز رسانی فایلها در آرشیو u
نمایش محتویات فایل آرشیو v
اکسترک نمودن فایلهای آرشیو با مسیر کامل x

فهرست سویچ های دستور rar

توقف اسکن نمودن سویچها
فعال سازی و غیر فعال سازی فهرست فایلها @[+]
خالی سازی ویژگیهای فایل آرشیو بعد از فشرده سازی یا اکسترک شدن ac
اضافه نمودن نام فایل آرشیو به مسیر مقصد ad
تولید نام آرشیو با تاریخ امروز ag[format]
نادیده گرفتن ویژگیهای فایل ai
اضافه نمودن فایلها با ویژگیهای آرشیو ao
ست نمودن مسیر در درون آرشیو ap<path>
هماهنگ سازی محتوای آرشیو as
غیر فعال سازی نمایش نوشته c-
غیر فعال سازی نمایش پیکربندی cfg-
تبدیل نام به حروف کوچک cl
تبدیل نام به حروف بزرگ cu
حذف فایل بعد از آرشیو شدن df
باز نمودن فایلهای مشترک dh
حذف فایل به سطل زباله dr
غیر فعال سازی ترتیب نام ها برای آرشیو های ثابت ds
پاک کردن فایل بعد از ساخت آرشیو dw
مشخص نمودن فایلهای که ویژگیها باید شامل آنها شود e[+]<attr>
دایرکتوریهای خالی را اضافه نکن ed
بلاک End of Archive را اضافه نکن en
جدا کردن مسیرها از نامها ep
جدا نمودن اساس دایرکتوری ها از نامها ep1
باز نمودن کامل مسیرها ep2
باز نمودن کامل مسیر ها شامل نام درایو ep3
تازه سازی فایلها f
رمزگذاری روی فایل و Header فایل آرشیو hp[password]
انتخاب نوع hash برای checksum فایل BLAKE2,CRC32 ht[b|c]
غیر فعال سازی پیام ها id[c,d,p,q]
ارسال فایل آرشیو توسط ایمیل ieml[addr]
نمایش کلیه خطا ها در خروجی stderr ierr
نمایش خطاها در فایل ilog[name]
غیر فعال سازی کلیه پیامها inul
خاموش نمودن کامپیوتر بعد از اتمام فرایند ioff
فعال سازی صدا isnd
نمایش عدد Version iver
قفل نمودن آرشیو k
فایلهای خراب شده را اکسترکت کن kb
نوشتن نامها در فایل Log log[f][=name]
انتخاب سطح فشرده سازی (فشرده ترین حالت عدد 5 است) m<0..5>
مشخص نمودن فرمت آرشیو ma[4|5]
اضافه نمودن پارامترهای فشرده سازی پیشرفته mc<par>
مشخص نمودن حجم دیکشنری به KB یا MB یا GB md<n>[k,m,g]
مشخص نمودن نوع فایلها برای ذخیره ms[ext;ext]
مشخص نمودن تعداد رفتار کننده ها mt<threads>
در اضافه فیلتر شامل فایلها شود n<file>
خواندن ماسک فیلترهای اضافی از stdin n@
خواندن ماسک فیلترهای اضافی از فهرست فایل n@<list>
مشخص نمودن مد بازنویسی o[+|-]
مشخص نمودن ویژگی فشرده سازی NTFS oc
ذخیره نمودن Hard Link ها به عنوان Link در عوض فایل oh
ذخیره فایلهای یکسان به عنوان منابع oi[0-4][:min]
پردازش لینک های Symbolic به عنوان لینک ol
به نامهای ناسازگار اجازه بده oni
تغییر نام خودکار or
ذخیره جریانهای NTFS os
ذخیره یا بازگردانی نمودن مالکیت و گروه ow
مشخص نمودن رمز عبور p[password]
رمز عبور را نمایش نده p-
اضافه نمودن اطلاعات باز سریع qo[-|+]
بازجویی زیر دایرکتوری ها r
غیر فعال سازی بازجویی r-
بازجویی زیر دایرکتوری ها برای نامهای Wildcard r0
اولویت بندی (به صورت پیشفرض 0 – کمترین حالت 1 بیشترین حال 15) ri<P>[:<S>]
اضافه نمودن Recovery Record rr[N]
ساخت Recovery Volume rv[N]
ساخت آرشیو جامد s[<N>,v[-],e]
غیر فعال سازی آرشیو سازی جامد s-
مشخص نمودن کاراکتر مشخص کننده sc<chr>[obj]
ساخت آرشیو SFX sfx[name]
خواندن داده ها از ورودی استاندارد si[name]
پردازش فایلهای که از حجم مشخص شده کمتر باشند sl<size>
پردازش فایلهای که از حجم مشخص شده بیشتر باشند sm<size>
بررسی فایلها بعد از ساخت آرشیو t
پردازش فایلها ویرایش شده بعد از تاریخ مشخص شده ta<date>
پردازش فایلها ویرایش شده قبل از تاریخ مشخص شده tb<date>
زمان اصلی فایل آرشیو را نگه دار tk
زمان آرشیو را از آخرین فایل بگیر tl
فایلهای که از زمان مشخص شده جدیدتر میباشند را پردازش کن tn<time>
فایلهای که از زمان مشخص شده قدیمی تر میباشند را پردازش کن to<time>
ذخیره یا بازیابی زمان فایلها ts<m,c,a>[N]
بروز رسانی فایل u
ساخت Volume با اندازه size=<size>*1000 [*1024, *1] v<size>[k,b]
حذف محتوای دیسک ها قبل از ساخت Volume vd
کنترل نمودن نسخه فایل ver[n]
استفاده از سبک نام گذاری قدیم Volume ها vn
توقف قبل از هر بخش (Volume) vp
اطلاق دایرکتوری کاری w<path>
جدا سازی فایلهای مشخص شده x<file>
خواندن نام فایلها برای جدا سازی از stdin x@
جداسازی فایلهای فهرست شده در فایل فهرست مشخص شده x@<list>
پاسخ بله را به همه پرسشها بده y
خواندن نوشته آرشیو از فایل z[file]

فشرده سازی فایلها با دستور rar

برای اینکه فایلهای درون یک پوشه را با فرمت rar فشرده سازی کنید دستور rar به شکل زیر نوشته میشود:

rar a f:\document_backup.rar %homepath%\documents

در دستور بالا با استفاده از زیر دستور a یک فایل آرشیو در درایو f:\ با نام document_backup.rar ساخته شده که محتوای آن فایلهای درون پوشه Documents میباشند.

ساخت فایل آرشیو رمز دار با دستور rar

برای اینکه یک فایل آرشیو رمز دار درست کنید باید از همان دستور rar به همراه زیر دستور a استفاده کنید اما اینبار سویچ p را هم برای مشخص نمودن رمز آرشیو، بعد از زیر دستور a اضافه کنید، برای مثال:

rar a -p f:\document_backup.rar %homepath%\documents

در بالا پس از فشردن کلید Enter باید رمز عبور فایل rar خود را مشخص کنید و کلید Enter را دوباره بفشارید و رمز عبور را تکرار کنید.

نمایش محتویات آرشیو با دستور rar

برای اینکه محتویات یک فایل آرشیو را مشاهده کنید باید از دستور rar به همراه زیر دستور l و مسیر و نام فایل آرشیو مورد نظر خود استفاده کنید. برای مثال:

rar l f:\document_backup.rar

اکسترکت نمودن فایلها با دستور rar

برای اینکه فایلهای درون یک آرشیو rar را از حالت فشرده خارج کنید باید از دستور rar به همراه پارامتر e و مسیر Extract شدن فایلهای مورد نظر خود استفاده کنید. برای مثال:

rar e f:\document_backup.rar %homepath%\Documents

در دستور بالا گفته شده محتویات فایل آرشیو document_backup.rar باید در آدرس Documents کاربر اکسترکت شود.

تعمیر فایل آرشیو با دستور rar

برای اینکه یک فایل آرشیو را با دستور rar تعمیر کنید باید بعد از دستور rar از زیر دستور r و آدرس فایل آرشیو مورد نظر خود استفاده کنید. برای مثال:

rar r f:\document_backup.rar

اگر سوال یا انتقادی نسبت به مقاله آموزش کامل دستور rar دارید نووا بلاگ را از محبت خود محروم نکنید.

10 دیدگاه دربارهٔ «آموزش کامل دستور rar»

 1. hassanzarabi

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز و گرامی
  این آموزش خیلی عالی هست و بیشتر به درد برنامه نویسان می خورد که من هم یک برنامه نویس هستم و خیلی از این سوییچ ها را نمی دانستم و در سایت خیلی عالی شما پیدا کردم و خیلی تمیز و کامل توضیح داده شده است.
  دست شما درد نکنه
  متشکرم

 2. سلام
  دستوراتی هست که بشه فایل exe رو از داخل rar یا zip فراخوانی کرد و فایل فشرده هم دارای پسورد مثلا 123 باشه

  1. سلام
   همین پارامتر های دستور rar رو بررسی کنید اگر پارامتر مرتبطی در این زمینه پیدا نکردید باید اول فایل رو اکسترکت کنید بعد اجرا و بعد از اجرا فایل اکسترکت شده رو حذف کنید. (میتونید اسکریپتش رو هم ایجاد کنید)
   البته برای فایلهای حجیم اصلا ایده خوبی نیست.
   موفق باشید

 3. احمدزاده

  سلام
  چگونه در cmd یه دایرکتوری زیپ کنیم همراه پسورد؟
  ممنون میشم پاسخ بگذارید

  1. اگه قراره هکر بشی باید چند تا زبون رو در سطح عالی و شی گرایی بخونی و بعد بری سراغ زبان های سمت سرور
   پیش نیاز ها :
   یادگیری زبان پایتون تا شی گرایی و مباحث امنیت و تست نفوذ
   سیستم عامل کالی لینوکس – میتونی روی VMWare نصبش کنی.
   بعد از یادگیری پایتون برو سراغ زبان سمت سرور مثل PHP
   برا کار کردن با php هم میتونی xampp نصب کنی و سرور مجازی درست کنی رو سیستم خودت . بصورت کاملا رایگان

 4. سلام خدا قوت
  میخوام یه پوشه رو استخراج کنم ولی میگه
  لطفا نام با مسیر کامل آنرا مشخص کنید
  باید چکار کنم؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.