آموزش حذف ویروس Shortcut

آموزش حذف ویروس Shortcut یکی از ویروس های معروف در بین کاربران ویندوز ویروس Shortcut است که کار آن ساخت یک فایل Shortcut با نام فلش و انتقال داده های فلش به یک پوشه بدون …

آموزش حذف ویروس Shortcut ادامه…