بچ اسکریپت

فهرست متغیرهای محیطی ویندوز

فهرست متغیرهای محیطی در ویندوز متغیر های محیطی یا Environment Variables در اصل برای ساخت فایل Batch استفاده میشوند اما میتوان از آنها در حالت عادی نیز استفاده نمود. مثلا زمانیکه میخواهید وارد پوشه Temp …

فهرست متغیرهای محیطی ویندوز ادامه…

آموزش ساخت فایل Batch

آموزش ساخت فایل Batch دستور IF همانند زبانهای برنامه نویسی، Batch Programing هم دارای دستوراتی برای هوشمند سازی فعالیت ها در فایل Batch میباشد. مثلا زمانیکه میخواهید کار یا وظیفه خاصی را در فایل Batch …

آموزش ساخت فایل Batch ادامه…

کدهای برگشتی در فایل Batch

کدهای برگشتی در فایل Batch یا نتایج برنامه های اجرا شده یکی از مهمترین مباحث در Batch Programming کدهای برگشتی یا Return Code میباشد. کدهای برگشتی به شما کمک میکنند تا از نتیجه دستورات و برنامه …

کدهای برگشتی در فایل Batch ادامه…