بچ اسکریپت

فهرست متغیرهای محیطی ویندوز

فهرست متغیرهای محیطی در ویندوز متغیر های محیطی یا Environment Variables در اصل برای ساخت فایل Batch استفاده میشوند اما میتوان از آنها در حالت عادی نیز استفاده نمود. مثلا زمانیکه میخواهید وارد پوشه Temp …

فهرست متغیرهای محیطی ویندوز ادامه…